KvarkenFlada_logo_utanbakgrund_blajpg

                     För produktiva havsvikar


Kvarken flada är ett treårigt Interreg Botnia-Atlantica samarbetsprojekt mellan Finland och Sverige som startades i november 2016. Projektet strävar efter att säkra biologiska mångfald i flador och ekosystemtjänsterna som produceras av dessa, med betoning på fiskproduktion. På grund av fladornas skyddade, näringsrika och varma vatten har de potential att fungera som viktiga lek-och uppväxtområden bl.a. för abborrar och gäddor, samt hysa en stor mångfald av olika växter och djur, från undervattensvegetation till fiskar, insekter och fladdermus (läs mer om flador, fisk, undervattensvegetation, insekter och fladdermöss).


På dessa hemsidor hittar du information om de organisationer som medverkar i projektet. Du hittar även information om de olika delar som projektet arbetar med, bakgrund och metoder. Aktuell information om projektet hittar du även på vår Facebook-sida, Instagram och Twitter.
Alla karteringsområden kan du hitta på SeaGIS2.0 karttjänsten


Våra slutrapporter hittar du här 

Slutseminariets presentationer hittar du här.