2019

Kvarken Flada - en kort sammanfattning av projektets tredje år


Inledning

Under Kvarken flada projektets tredje och sista år har fältkarteringar gjorts i mindre omfattning jämfört med första och andra året. Istället har mycket tid satts på planering och utförande av restaureringsåtgärder, analys av insamlat material från tidigare åren samt framställning av slutrapporter.

Fältinventeringarna 2019

Under projektets sista fältsäsong har vi gjort fältkarteringar i 15 flador (jämfört med 54 flador 2017 och 39 flador 2018). Vi har fortsatt undersöka fladdermöss med fladdermusdetektorer från maj till oktober i samma 10 flador som tidigare åren. Fladdermusmigration har undersökts på samma sätt som ifjol med radiosändare och radiomottagare, för att studera trollpipistrellens migrationsrutt på hösten. Vi har även undersökt temperatur från mars till september i fyra flador där vi även karterade rom och nykläckta fiskyngel i maj. Dessa flador hade vi även med i provtagningen under 2017 och 2018 och tanken är att titta på mellanårsskillnader i temperaturer och fiskyngelproduktion. Undervattensvegetation har vi undersökt i sammanlagt nio flador denna sommar. Stor del av dessa flador är samma som vi undersökte både 2017 och 2018 och även här är tanken att se hur resultatet skiljer sig mellan  åren.

Restaurering av flador och andra genomförda miljöförbättrande åtgärder

Under projektets sista år har vi hunnit restaurera sammanlagt fem olika kustnära områden och den sista restaureringen kommer att göras under de närmaste dagarna. Vi har restaurerat Sveriges första fladatröskel, återställt två bäckar och bytt två dåliga vägtrummor i fladamiljöer. Läs mer om de genomförda restaureringarna under fliken fladafakta och restaurering.

Resultat av ett treårigt projekt

Det är stora mängder data som har samlats under projektets gång. Vi har borrat hundratals hål i isen (för att sätta ut nästan 200 temperaturloggrar), snorklat tiotals kilometer (för att undersöka undervattenvegetation i flador), gått igenom tusentals fiskyngel och insekt prover, bandad in tiotusentals fladdermusläten, märkt tiotals fladdermöss med radiosändare och snart gjort sex restaureringsåtgärder i fladamiljöer. Tillsammans har vi projektarbetare, fältarbetare, exjobbare och konsulter från båda sidor av Kvarken förvandlat provernas innehåll till siffror genom månader av arbete. Nu kan forskarna i projektet slutligen analysera de stora mängderna av data och avslöja ny spännande information om grunda avsnörda havsvikar i vårt slutseminarium som hålls i Vasa den 19 november 2019. Allt resultat kommer även finnas tillgänglig i form av slutrapporter som kommer att publiceras inom de närmaste månaderna!