Annan synvinkel

Det är viktigt att projektet syns och hörs i olika medier och det har jag jobbat intensivt med föregående vecka. Jag fick lockad en freelancer Tv-reporter till Vasa för att göra program om Kvarken flada. Eftersom projektet behandlar flera olika delar kom vi överens om två; flador och fisk samt trollpipistrellens migration. Det gjordes även en sändning om Världsarvet.

Själva programmen kommer att vara ca. 5 minuter långa. Detta kräver ungefär 5h bildmaterial, så att man får en bra liten film ihopklippt. Jag fick fungera som assistent från början till slut, dvs organisera resan/övernattningar, hjälpa till med ljus och kamera, fungera som bil- och båtchaufför, vara allmän bärhjälp samt bli intervjuad.

Under föregående och denna sommar har vi försökt satsa tid på att göra bilder samt filma så gott som det går vid sidan av jobbet. Detta arbete visar nu sig att ha varit lönsamt. För att kunna ge en bra helhetsbild av flador och fisk behövs det material på olika typs flador samt från olika tider på året. Nu på hösten börjar livet i fladan att lugna sig då fiskarna till största delen redan vandrat ut ur fladan. Som tur hade vi eget material från våren som vi kunde erbjuda. Största delen av intervjuerna och själva filmandet gjordes på Valsörarna. Valsörarna är i en central roll vad som angår allt vårt fältjobb. Där karteras insekter, fisk och växtlighet samt fångas fladdermöss, det vill säga alla fysiska aktiviteter som genomförs i projektet görs där.


image 5jpeg
Dimman lättar och Käringsund visar sig från sin bästa sida    Bild: Roosa Mikkola

Vi anlade på tisdagen till Valsörarna. Niclas Fritzén som är ansvarig för fladdermusdelen intervjuades vid Valsörarnas biologiska station samt vid Käringsund, en av våra undersökta flador. Där kunde vi presentera så väl insektfällornas tömning samt fladdermus passivdetektorernas funktion. På kvällen gick vi med utrustningen till Valsörarnas fyr, den två kilometer långa stigen erbjöd oss många möjligheter att betrakta landupphöjningsfenomen och njuta av den vackra naturen. När vi kommit fram till Valsörarnas fyr filmades fladdermusfällornas montering. Vi var en aning nervösa hur de kommande timmarna skulle gå till. Under ett par nätters tid hade inga trollpipistreller fångats; det vore ytterst synd och mycket tröttsamt, ifall vi borde vaka flera nätter för att kunna filma trollpipistrellerna. Vi hade en hel del tur med oss, en trollpipistrell fångades och detta redan lite efter kl. 22. Reportern fick precis det material som önskades; fladdermusen i fällan, hantering (ringmärkning samt radiosendare på ryggen) och det när fladdermusen släpptes iväg. Ifall ingen fladdermus skulle ha fångats den natten skulle vi ha fått vara vakna därpå följande natt också. När man jobbar med djur kan man lita bara på en sak, det vill säga att man inte kan lita på något, denna gång hade vi tur.


image 6jpeg
Harpfällan monteras av Nicke och Eeva-Maria, Paul filmar   Bild: Roosa Mikkola

Onsdagen handlade sedan om flador och fisk. Våra samarbetspartners från Naturresursinstitutet åkte ut till Valsörarna. De skulle kontrollera ifall det fanns ännu någon abborre som simmade ut ur fladan. Detta betjänade våra syften mycket bra. Nästan alla abborryngel hade redan lämnat fladan men vi fick tag på två stycken, det var tillräckligt för demonstrationssjäl. Även jag fick nu gå framför kameran, jag demonstrerade vårt snorklande i de grunda havsvikarna och blev senare ännu intervjuad om undervattensvegetation och projektet.


image 3jpeg
Paul berättar om sin vision för Annica och Lari  Bild: Roosa Mikkola

Vår tredagars TV-Tour i Kvarken var i alla fall såtillvida en succé, att allt som planerades gick som smort, djur väder människor och teknik koopererade. Nu väntar jag med spänning hur dessa tre dagar bakom kameran såg ut.


- Roosa