Nu är det dags för fladdermöss!

Idag startar nattlivet! Under fem veckors tid befinner sig biologer ute på Valsörarna och fångar samt ringmärker fladdermöss. Förra året blev 60 fladdermöss av fyra olika arter ringmärkta. Hösten 2017 gav intressant information om trollpipistrellens dagsviloställen och detta år kan fällorna placeras så, att sannolikheten att få tag på dem blir större.

Sedan maj har det funnits på tio olika ställen i Kvarken, fem i Finland och fem i Sverige, passivdetektorer som tar upp fladdermössens ultraljud. Detektorerna är placerade vid flador som erbjuder potentiell föda för fladdermössen och ifall de funnit på plats har vi deras läten på band. Olika fladdermössarter skiljs från varann på grund av deras olika toner.

detektorjpg
Montering av passivdetektor  Bild: Annina Saarinen

Tanken denna höst, är att förse trollpipistrellerna med små radiosändare. Det vill säga trollpipistrellerna fångas på Valsörarna, de ringmärks och samtidigt får de en liten sändare limmad på ryggen, som faller av efter några veckors tid. När fladdermössen sedan flyger över Kvarken, vilket är vår hypotes, borde de antenner som vi ställt upp på den svenska kusten få upp deras signal.

sndarejpg
Radiosändaren limmas på ryggen av en trollpipistrell Bild: Niclas Fritzén

Tanken denna höst, är att förse trollpipistrellerna med små radiosändare. Det vill säga trollpipistrellerna fångas på Valsörarna, de ringmärks och samtidigt får de en liten sändare limmad på ryggen. När fladdermössen sedan flyger över Kvarken, vilket är vår hypotes, borde de antenner som vi ställt upp på den svenska kusten få upp deras signal.

Detta med att ställa upp antenner låter ju lätt men i själva verket handlar det om en hel del strapatser. Själva antennerna är 2,7m långa. De skall sammankopplas med en solarpanel i storleken av ett stort köksbord samt ett batteri på dryga 30kg. Och allt detta monteras upp i fyrar som befinner sig såväl på mark och vatten, högt över land. Där måste man ta itu med sin höjdrädsla och kanske helst glömma bort att man jobbat högt över marken med tunga svårt hanterliga redskap.

Nu väntar vi med spänning, hur mycket trollpipistreller vi får tag på och flyger det verkligen dit vi tänker!

 - Roosa


image 1jpeg
En antenn hissas upp i Lungöns fyr  Bild: Niclas Fritzén

image 2jpeg
Antennerna är 2,7m långa. Bild: Pekka Bader

imagejpeg
Antennerna i dagens sista ljus. Bild: Niclas Fritzén