Nytt

17.12.2018


Sedan 2013 har man vid Valsörarnas biologiska station i Kvarkens ytterskärgård undersökt migrerande fladdermöss. Målsättningen har varit att utreda huruvida trollpipistrellen flyttar över Kvarken till Sverige för att söka sig vidare till sina övervintringsplatser i Väst- och Mellaneuropa. Med hjälp av automatisk radiotelemetri har man i höstas för första gången fastställt att trollpipistrellen migrerar över Kvarken via Valsörarna till Holmögadd på svenska sidan.   Detta är också första gången fladdermöss som fångats och märkts i Finland påträffas utomlands.