Personal

Anette Bäck

Specialplanerare, Projektkoordinator

Forststyrelsen

Roosa Mikkola

Specialplanerare, fältinventeringar

Forststyrelsen

Niclas Fritzén

Specialplanerare, Fladdermöss

Forststyrelsen

Jaakko Haapamäki

Specialplanerare, GIS och fältinventeringar

Forststyrelsen

Johnny Berglund

Marinekolog, naturvårdshandläggare

Länsstyrelsen Västerbotten

Anniina Saarinen

Nationell koordinator, fältinventeringar

Länsstyrelsen Västerbotten

Carlos Paz von Friesen

GIS handläggare

Länsstyrelsen Västerbotten

Michael Schneider

Rovdjursansvarig, Fladdermöss

Länsstyrelsen Västerbotten

Lari Veneranta

Forskare, fisk

Naturresursinstitutet

Annica Långnabba

Forskare, fisk

Naturresursinstitutet

Hans-Göran Lax

Specialforskare

Närings-, trafik- och miljöcentralen Södra Österbotten


Riku Palo

Vattenverksamhetsplanerare, fisk

Närings-, trafik- och miljöcentralen Södra Österbotten