Slutrapporter och data

Här hittar du projektets slutrapporter. Sammanlagt kommer 5 rapporter att publiceras.

Restaurering av grunda kustmiljöer.pdf
Grunda värden - många nyttor.pdf
Flador och deras insektproduktion - betydelsen för lokala och migrerande fladdermöss i Kvarken.pdf
Kvarkens flador och deras tillstånd.pdf