Slutrapporter och data

  • Här hittar du projektets slutrapporter (sammanlagt fem olika rapporter)
  • Rapporten om restaurering finns både på svenska och finska
  • Faktabladen om alla undersökta flador som tillhör rapporten "Fiskyngelproduktion i grunda avsnörda havsvikar" hittar ni här (Österbottens flador) och här (Västerbottens flador)
  •  En full version av rapporten "Fiskyngelproduktion i grunda avsnörda havsvikar (med bilaga 4 Faktablad)" lämnas ut på begäran (eftersom den är för stor att laddas upp på hemsidan).