Restaurering

I dagsläget finns det få havsområden i världen som inte är påverkade av människan. Mänsklig påverkan på flador är bl.a. dikning och avverkning i närområden samt muddring och byggandet i fladorna. Allt detta påverkar vattenkvalitén och vidare ekosystemet i flador. Dessutom kan muddring av fladans mynningsområde påverka vattenflödet från havet och därmed vattentemperaturen i fladan. Sådana förändringar kan ha en stor påverkan bl.a. på fladans kvalité för abborr- och gäddyngelproduktion, som är väldigt beroende av temperaturen.

Ett av projektets huvudmål är att testa metoder för restaurering av flador och att genomföra restaureringsåtgärder i sammanlagt fyra flador. Åtgärderna förväntas leda till en lokal förbättring av lek- och uppväxtområden för fisk.