Hankekuvaus

Merenkurkun merellisessä ympäristössa fladat ja kluuvijärvet ovat elementtejä, jotka on tärkeä säilyttää. Niin Suomessa kuin Ruotsissakin kuuluvat ne priorisoituihin Natura 2000-luontotyyppeihin, mikä tarkoittaa, että meillä on niistä erityinen vastuu. Molemmat maat ovat kansainvälisten sopimusten kautta sitoutuneet turvaamaan luonnon monimuotoisuutta ja niitä palveluja joita nämä ekosysteemit tuottavat. 

Paljon tietoa fladoista puuttuu; emme tunne niitä kaikkia ja minkälaisessa tilassa ne ovat, saatika sitten miten erityyppiset ihmispaineet vaikuttavat niiden toimintaan. Emme myöskään tiedä mitkä kohteet ovat erityisen tärkeitä lajiemme säilytyksen sekä niiden tuottamien ekosysteemipalveluiden kannalta. Näihin kysymyksiin etsimme vastausta Kvarken Flada projektissa muun muassa kattavien luontokartoitusten myötä.

Jotta fladojen ja kluuvijärvien arvo konkretisoituisi tullaan myös tekemään taloudellinen arvio niiden tuottamista ekosysteemipalveluista painottaen kalojen tuottamia palveluja. Hankkeen myötä saadaan oppia ja kokemusta Merenkurkun matalien merenlahtien ennallistamiseen soveltuvista käytännöistä. Käytännön kokemusta kerrytetään neljän kohteen ennallistamisen kautta.

Hankkeen pitkäaikaisiin tavoitteisiin kuuluu saariston fladojen ja kluuvijärvien biologisen monimuotoisuuden sekä niiden tuottamien ekosysteemipalvelujen turvaaminen. Hankkeen lyhytaikaisissa tavoitteissa tuotamme tietoa niin päättäjille, suunnittelijoille kuin poliitikoillekin, jonka avulla voi vahvistaa ja säilyttää saariston fladoja sekä kluuvijärviä. Myöskin alueen osaamista vahingoittuneiden kohteiden ennallistamisessa rakennetaan. Kvarken Flada pyrkii lisäämään yleistä huomioonottoa sekä ymmärrystä matalista merenlahdista tukemalla hallintoa konkreettisilla alustoilla mutta myöskin taloudellisilla arvioilla tuotettavista luonto-arvoista.

Hankkeen yhteistyökumppanit ovat Lääninhallitus Västerbotten, Metsähallitus Luontopalvelut, Luke sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-Keskus.

Hankkeen rahoittajat:

d3097f36-bccb-4764-a655-409403f4424fjpg    f4310110-3d1a-4939-b32f-6503b81a5923jpg  66a74366-c713-406a-8d6b-02467d432dbejpg  ls_s_cmykpng6053db83-935c-478a-93d7-c82f43351e5ejpg063107b4-4394-4853-a29b-d77594143e83png     e998b5b1-a302-43f6-9d1b-6d586270c210jpg   bf4edec0-d600-4db3-b2e4-05ecfab8a1f9png