Slutseminarium 19.11.2019

Projektet Kvarken flada höll slutseminarium i Vasa 19 november. Många intresserade kom för att lyssna och lära sig mera om flador, deras stora värde och hur man kan förbättra läget i dessa. Ett stort tack till alla föreläsare och deltagare för en intressant dag och givande diskussioner.


Nedan hittar du som PDF dagens alla presentationer.


1_Grunda_värden_JohnnyBerglund_KvarkenFlada.pdf
Restaurering_av_flador_AnniinaSaarinen.pdf
KvarkensfladorRoosaMikkola.pdf
Hansen Nov 2019 Kvarken Flada.pdf
Fladors betydelse för reproduktion av fisk Lari Veneranta.pdf
Fladors betydelse för insekter och migrerande fladdermöss, Niclas Fritzén Michael Schneider.pdf
Ekosystemtjänster producerade av flador Roosa Mikkola.pdf
Spigg, rovfisk och flador, Ulf Bergström.pdf
Kvarken flada Ljunggren Lars.pdf
Restaurering i kustmynnande vattendrag i Skellefteå kommun, Malin Isaksson.pdf