Undersökta flador i Österbotten

Karleby

Finland_Karleby_Bjenögloppet_FI46.pdf

Larsmo

Finland_Larsmo_Vid_Kackurs_Båtgrundet_FI30.pdf
Finland_Larsmo_Kallsjön_FI31.pdf
Finland_Larsmo_Storviken_FI33.pdf
Finland_Larsmo_Funkössjön_FI34.pdf
Finland_Larsmo_Köbergsgrunde_FI45.pdf

Nykarleby

Finland_Nykarleby_Vid_Söderörarna_FI27.pdf
Finland_Nykarleby_Söderörsfladan_FI28.pdf
Finland_Nykarleby_Gamla_Hamnen_FI29.pdf

Vörå

Finland_Vörå_Östra_Finnhamnen_FI35.pdf
Finland_Vörå_Bredviken_FI36.pdf
Finland_Vörå_Mellanfladan_FI37.pdf

Korsholm

Finland_Korsholm_Babbasfladan_FI16.pdf
Finland_Korsholm_Brunnfladan_FI17.pdf
Finland_Korsholm_Verkvik_FI18.pdf
Finland_Korsholm_Verkvikfladan_FI19.pdf
Finland_Korsholm_Papposfladan_FI20.pdf
Finland_Korsholm_Hästangsfladan_FI21.pdf
Finland_Korsholm_Vid_Tärnesreven_FI22.pdf
Finland_Korsholm_Vid_Algrund_FI23.pdf
Finland_Korsholm_Bysund_FI24.pdf
Finland_Korsholm_Käringsund_FI25.pdf
Finland_Korsholm_Vid_Heik-Mattsören_FI26.pdf
Finland_Korsholm_Trutörsfladan_FI38.pdf
Finland_Korsholm_Backfladan_FI39.pdf
Finland_Korsholm_Hägnesfladan_FI40.pdf

Vasa

Finland_Vasa_Krokörsbottnen_FI15.pdf

Malax

Finland_Malax_Vid Harrevet_FI10.pdf
Finland_Malax_Nörrstenskobban_FI11.pdf
Finland_Malax_Synnerskäret_FI12.pdf
Finland_Malax_Stenskäret_FI13.pdf
Finland_Malax_Gammelfladan_FI14.pdf

Korsnäs

Finland_Korsnäs_Huljan_FI06.pdf
Finland_Korsnäs_Kummelgrundfladan_FI07.pdf
Finland_Korsnäs_Stockgrundsfladan_FI08.pdf
Finland_Korsnäs_Roliggropen_FI09.pdf
Närpes
Finland_Närpes_Gräsörsviken_FI01.pdf
Finland_Närpes_Tobakskobban_FI03.pdf
Finland_Närpes_Vid_Flatskärsgrynnorna_FI04.pdf
Finland_Närpes_Vid_Själörsviken_FI05.pdf
Finland_Närpes_Vid_Österören_FI02.pdf
Finland_Närpes_Bådafjärden_FI41.pdf
Finland_Närpes_Ösundsviken_FI42.pdf
Finland_Närpes_Sundfjärden_FI43.pdf
Finland_Närpes_Träskholmsfjärden_FI44.pdf