Undersökta flador i Västerbotten

Skellefteå kommun

Sverige_Tåme_klubbviken_SE21.pdf
Sverige_Bureå_Bukten_SE93.pdf
Sverige_Bureå_Nygrundsbukten_SE96.pdf
Sverige_Bureå_SGrundfjärden_SE110.pdf
Sverige_Lövånger_Gästerviken_SE125.pdf
Sverige_Bureå_Fårviken_SE106.pdf
Sverige_Bureå_Djupvarpet_SE112.pdf

Robertsfors kommun

Sverige_Rickleå_Klubben_SE170.pdf
Sverige_Ratu_Inre Bastufjärden_SE189.pdf
Sverige_Sävar_Halsviken_SE208.pdf
Sverige_Ratu_Norfjärden_SE204.pdf
Sverige_Ratu_Halsskärgraven_SE194.pdf

Umeå kommun

Sverige_Ostnäs_Sörfjärden_SE225.pdf
Sverige_Täfteå_Laxögern_SE253.pdf
Sverige_Täfteå_Brunkögern_SE255.pdf
Sverige_Täfteå_Långviken_SE271.pdf
Sverige_Täfteå_Västra Rovsundet_SE269.pdf
Sverige_Obbola_Djupviken_SE295.pdf
Sverige_Hörnefors_Sundsviken_SE333.pdf
Sverige_Holmön_Rössgrundskroken_SE449.pdf
Sverige_Holmön_Knivingskroken_SE494.pdf
Sverige_Hörneforst_Klösviken_SE323.pdf
Sverige_Hörnefors_ÖstraStadsviken_SE334.pdf
Sverige_Umeå_Bölesviken_SE302.pdf

Nordmalings kommun

Sverige_Järnäs_Boggviken_SE342.pdf
Sverige_Järnäs_Mjöviken_SE343.pdf
Sverige_Järnäs_Kroken_SE340.pdf
Sverige_Lögdeå_Dragören_SE383.pdf
Sverige_Lögdeå_Ytteravan_SE371.pdf
Sverige_Lögdeå_Tennavan_SE380.pdf
Sverige_Lögdeå_Flada_Galtön_SE381.pdf
Sverige_Lögdeå_Godhamnen_SE368.pdf