Fältsäsongen här kommer vi!

Projektet Kvarken flada har redan pågått i ett halft år. En massa inköp och planerande inför den kommande sommaren har funnit statt och det slutgiltiga valet för de flador som kommer att granskas nogare har gjorts. 

Isen har börjat smälta så det har varit dags att ta sig ut ur kontoret. I både Finland och Sverige har alla de utvalda flador besökts. Temperaturloggrar har tagits ut och fiskräknare installerats i mynningarna av fladorna. Även de första insektfällorna har tagits ut och fladdermusdetektorerna placerats. Tillnäst blir det intensiv rom- och fiskyngelkartering i fladorna. 

Denna vecka har vi på Finlands sida fått njuta av gott väder och ännu bättre sällskap. Anniina som representerar Länsstyrelsen Västerbotten var på vår sida om havet. Gemensamt tränade hon metoder för fiskyngelkartering med Lari från Luke. Med oss som representerar Forststyrelsen gjorde vi första försök och misstag angående insektfällornas installering samt fladdermusdetektorernas positionering. 

Det har varit brottom härtills och så skall det fortsätta ända till slutet av september :)

- Roosa


wp_20170503_17_03_42_pro_lijpg
Anette och Niclas ställer upp fladdermusdetektoren