Metodutveckling


När man följer medier får man ofta den bilden att ”utveckling” på arbetsplatsen och i arbetsvanorna handlar mest om det, att resurser det vill säga pengar skall besparas. Utveckling är ett finare och positivare ord än besparingar och väcker inte så mycket negativa känslor. Fast egentligen har ordet använts redan så länge som förhänge att det redan är negativt… 

Men inte på projektet Kvarken flada. Här betyder utveckling extrakostnader och verklig nytta för naturen, inte tvärtom! Inom projektet försöker vi förmedla att flador är sköra objekt som påverkas av större och mindre störningar. Detta kunde vi ställa fast även själva förra året. Våra vatteneklektorer, det vill säga insektfällor som flöt på vattenytan, eller bättre sagt deras tömning förorsakade förstörning av växtlighet.

I tio olika flador låg sammanlagt 20 vatteneklektorer. Dessa tömdes så, att man vadade fram till fällan. Ofta sjönk man kraftigt i botten eller till och med fastnade. Mot slutet av sommaren råkade vi titta noggrannare på ett av de tusentals bilder som drönaren fotograferat. På en av bilderna sågs tydligt vår fälla men även också det, att det fanns ett ”hål” i växtligheten. Detta hål var precis där som vi alltid gått för att tömma fällorna. Under säsongen hade vi gått cirka 20 gånger ut till fällorna och detta ledde till det att växtligheten förstörts. Detta kunde vi omöjligtvis repetera kommande säsong.


KopterikasvitpoissaJPG
Man kan tydligt se hur vegetationen förstörts där man gått i fladan. Bild: Jaakko Haapamäki

Vår brainstorming resulterade i en genial och relativt lätt lösning av Jaakko. Att sätta fällorna fast på ett band som kan sedan dras in i land skulle ge oss möjligheten att inte vara tvungna att gå i vattnet. Lösningen som sagt var enkel men det tog en hel del tid att lösa ut små detaljerna. Nu är dock fällorna ut i fladorna på finska sidan och denna vecka förs de även ut på svenska sidan av Kvarken.  


PiirrospyydysJPG

Skizzen av det hur konstruktionen skall se ut. Bild: Anniina Saarinen


Ett litet konkret exempel på det att utveckling dock kan vara positivt och innebär inte alltid bara besparingar! Naturen tackar!


- Roosa


Sieppaa2JPG
Nu borde det gå att tömma fällorna utan att skada uppstår! Bild: Alejandra Parra