Restaureringar

En av projektets målsättningar är att restaurera två flador på bägge sidan av Kvarken. Restaurering av marina habitat är något Finland ännu har mycket lite erfarenhet av medan Sverige har sysselsatt sig med temat i flera år och organiserar till och med konferenser kring marin restaurering. 

Tanken inom projektet är att återställa ett antal flador till deras ursprungliga, naturliga tillstånd. Det naturliga tillståndet i Kvarkens natur är allt annat än statiskt. För det första stiger marken ur havet med ca. 8 mm fart årligen. Det låter som lite men på grunda områden betyder detta dock mycket nytt landareal. Vad som också påverkar grunda havsområdens utseende är normala förändringar på havsvattenståndet. En grund vik som är vattenfylld idag kan vara helt torrlagd följande vecka!DJI_0503JPG
Grund havsvik med muddringar och bebyggelse  Bild: Jaakko Haapamäki

Vi människor har försökt hjälpa oss men såväl naturen i dessa förhållanden som kontinuerligt förändras. Flador som fungerat som ypperliga lekområden för fisk har muddrats vid trösklarna så, att fisken skulle ha det lättare att ta sig in till fladorna. Tanken är bra men förverkligandet har tyvärr inte alltid baserat sig på existerande vetenskaplig kunskap. Tröskeln är essentiell eftersom den fungerar som en barriär; vid lågvatten rinner inte  vattnet ut ur fladan och det som finns kvar hålls varmt och gynnar på detta vis fiskleken. Ett annat rätt typiskt exempel är vägtrummor som lagts en aning för högt så att det är knepigt för fisk att ta in sig i fladorna.


G0051867JPG
Vägtrumma som leder till fladan  Bild: Alejandra Parra

Nu har vi inom projektet sedan förra året sökt objekt som skulle lämpa sig för restaurering. Det finns en hel del ypperliga ställen som vid första ögonkastet verkar ideala men på grund av olika förhållanden dock inte går. Påverkan på månniskoaktiviteter vore för stora på negativt sätt, kostnaderna överskrider hela projektets sammanlagda budget…. Orsaker finns flera.

DJI_0454JPG

Fladans tröskel är muddrar så att tilgången till stugorna är enklare    Bild: Jaakko Haapamäki

Ett par potentiella objekt finns dock och med dem kommer vi att jobba vidare. En av de mest givande aspekterna med restaureringarna är dock samarbetet med engagerade landägare och intressegrupper som gemensamt med oss strävar till att säkra den biologiska mångfalden i fladorna. Mera om restaurering när vi kommer i full gång med dem.


- RoosaDJI_0007JPG
Tröskeln till fladan har fått lite människohjälp    Bild: Roosa Mikkola