Sommaren är kort

O de mesta hade nog inte regnat bort härtills. En intensiv vår och försommar fullt laddad med fiskyngel förde största delen av projektarbetarna på ett förtjänat sommarlov i juli. Nu är vi fullt igång igen och denna gång med växtlighetsinventeringarna. För att få en så smidig som möjlig start intill karteringarna hade vi gemensam växtlighetsskolning i Umeå med konsulten Gustav Johanson. Principiellt kan vi ju de växter som vi träffar under ytan men minnet fungerar inte lika bra som snorkelvanan och därför är det skönt att ha någon som sätter oss igång inför det hela.

 Fladornas växtliv handlar till största delen om olika kärlväxter och kransalger. Till skillnad mot alger som senast med det samma under mikroskopet går att identifiera är kransalger och speciellt kärlväxter mycket knepigare. Speciellt natväxter förorsakar gråa hår och flera svordomar. Det är ofattbart hur en viss art kan ha ungefär 20 olika former av sig, som till exempel Stuckenia pectinata, borstnate. Så ofta tror man sig påträffat något nytt och speciellt, men nej, det är nästan alltid borstnate som än en gång växer på något underligt sätt, inte alls så som man är van.

Vissa fall är även knepiga på grund av det, att skillnaderna mellan dem är så små och variationerna så stora. Då kan man lugna sig med Gustavs ord; att vissa arter ibland helt enkelt inte går att skilja på och då får man bara nöja sig med det. Det kändes nog skönt att höra att man ibland helt enkelt får ge upp och detta med ett gott samvete.

I augusti har vi dryga 20 nya flador som skall inventeras och 10 ”gamla”. Det är ett litet jobb mot det som vi gjorde förra säsongen. Men nu är inventeringsperioden här, vi tar för oss, för hösten kommer snart.

- Roosa