Storspigg och Kvarken

Sommaren är redan i full gång och även så projektet. Även som i fjol, fördes temperaturloggarna ut till fladorna för att mäta temperaturerna innanför och utanför fladorna. Fiskyngelkarteringarna har redan pågått i flera veckor men även nya saker händer!

I samarbete med SLU Aqua karterar Kvarken flada denna sommar även förekomsten av storspigg innanför och utanför fladorna. I SLUs tidigare undersökningar har det kommit fram, att förminskade antalet stor rovfisk i fladorna kan hänga ihop med storspigg, även så eutrofieringsgraden av grunda havsvikar. Sammanhanget mellan storspigg, rovfisk och vattensystemets hälsa har inte ännu undersökts i Kvarken regionen. Jag väntar med spänning på resultaten.


GOPR0653JPG
Sista förberedelserna är igång under Anniinas ledning  Bild: Anette Bäck

Men hur som helst första konkreta spiggrelaterade saker startade i maj. Vår finska delegation bestående av två kolleger från NTM-Centralen och tre från Forststyrelsen tog färjan till Umeå. Där väntade våra samarbetspartners från Länsstyrelsen Västerbotten och Ulf Bergström från SLU Aqua. Egentligen påminde det mera om en finlandssvenska invasion av Västerbotten eftersom största delen av deltagarna var av finländskt ursprung. 

Orsaken för vårt gemensamma möte i Umeå var att hitta de bästa praktikerna och lägga gemensamma riktlinjer för spiggundersökningarna. Alla flador är olika och det är svårt att på rak arm säga hur något skall genomföras eftersom undersökningsområden skiljer sig mycket från varann.WP_20180518_09_32_29_Richjpg
Här ger Ulf exakta instruktioner som vi följer tillfullo  Bild: Anette Bäck

Spigg skulle fångas med små mjärdar. Ursprungliga tanken var att de skulle läggas ett par meter från stranden i ungefär 50cm djup vid växtlighet. Som tur övades detta och vi kunde konstatera, att det var omöjligt att följa våra egna instruktioner. I största delen av fladorna hittade vi ett djup på 50cm först över 10 m borta från strandkanten och växtlighet fanns det nästan aldrig på lämpligt djup och avstånd. Där ser man hur viktigt det är att öva något gemensamt innan det skall genomföras, speciellt eftersom vi skulle vara 3 team som skulle inventerade spigg på exakt samma sätt.

Efter många försök och misstag hittade vi en metodik som vi kunde följa. Detta möte i Umeå var mycket givande; det är alltid trevligt med konkret samarbete där alla projektets medarbetare träffas. I slutet av maj och i juni har vi nu haft flera team i fält som samlat spigg. Fällorna intresserade också andra arter än bara spigg; NTM-Centralens team fick som fångst elegant tångräka (Palaemon elegans) i Närpes. Denna räka är ny för Bottenhavet. Fällorna intresserade förmodligen också lite större djur eftersom de förflyttats närmare hundra meter över en natt på ett område där det inte fanns vågor.


Nu är vi dock färdiga med fältjobbet angående spigg. Nu får Ulf och Serena från SLU Aqua sätta sig itu med materialet!

- Roosa


GOPR2208JPG
Maija försöker kartera växtlighet medan Kari håller "båten" på plats  Bild: Roosa Mikkola
GOPR0678JPG
Det fanns även tid att kartera abborrom vid sidan om Bild:Roosa MikkolaGOPR2174JPG
Och visst fick vi även det vi var ute efter; spigg och lite annat!