Fladdermöss och insekter

 

 

Fladdermössen är en intressant och spännande artgrupp som har ett relativt invecklat levnadssätt. Samtliga arter flyttar mellan sommar- och vintertillhållen, men hur långt detta är skiljer sig mycket från art till art. Många fladdermusarter är idag hotade på grund av människans påverkan.

Att arbeta med fladdermössen är viktigt för deras egen skull, men fladdermössen är också bra indikatorer som vi kan använda för att följa klimatförändringarna. Ju varmare klimat ett område har, desto fler av de värmeälskande djuren kan förekomma. Blir klimatet varmare så kan vi förvänta oss nya arter av fladdermöss i de nordliga delarna av Sverige och Finland. Redan nu har vi upptäckt arter som på senare år har kommit in söderifrån.

För att vi ska kunna bevara fladdermössen behöver vi lära oss mer om deras ekologi. Men vi kan också använda fladdermössen för att lära oss mer om hur olika system i naturen fungerar, hur viktiga olika miljöer är och hur de hänger ihop. I projektet Kvarken Flada gör vi detta i såväl stor som liten skala, när vi tittar på både Finland och Sverige samtidigt, undersöker olika delar av kuststräckan i varje land, och jämför de inre och yttre delarna av fladorna.

Mer specifikt vill vi veta vilka arter av fladdermöss som förekommer, om de är bofasta i området eller om de bara kommer in ibland, hur stor aktivitet det är och vad de gör. Vi undersöker också hur viktiga olika delar av kusten är för olika arter. Vi studerar även hur den säsonala vandringen av fladdermössen över Kvarken mellan Finland och Sverige samt längs med kuststräckorna ser ut.

Från andra studier vet vi att topografi, mikroklimat och insektsförekomst är de viktigaste faktorerna som styr fladdermössens rörelser. Därför har vi valt ut områden där det finns stor sannolikhet för fladdermössen att dyka upp när de rör sig längs med kusten. Vi har automatiska mätare ute som håller koll på temperaturen under hela sommaren. Vi undersöker insektsförekomsten med hjälp av olika fällor och jämför insektsproduktionen i vattnet med den som sker på land.

Automatiska fladdermusdetektorer sitter ute hela sommaren och spelar in lätena av fladdermössen som flyger förbi. Vi sätter också sändare på fladdermöss och försöker följa dem när de vandrar mellan Finland och Sverige och längs med kusterna i respektive land.

Fladdermus- och insektsarbetet pågår i fält under somrarna 2017-2019. Sortering och bestämning av det insamlade och inspelade materialet pågår under vintrarna. Resultaten förväntas bli klara under 2020.

 


Faktaruta artförekomst

Hittills rapporterade arter av fladdermöss på båda sidor Kvarken.

Art

Västerbotten

Österbotten

Vetenskapligt namn

Vattenfladdermus

X

X

Myotis daubentoni

Fransfladdermus

X

 

Myotis nattereri

Taigafladdermus

X

X

Myotis brandtii

Mustaschfladdermus

X

X

Myotis mystacinus

Trollpipistrell

X

X

Pipistrellus nathusii

Sydpipistrell

 

X

Pipistrellus pipistrellus

Dvärgpipistrell

 

X

Pipistrellus pygmaeus

Större brunfladdermus

X

X

Nyctalus noctula

Nordfladdermus

X

X

Eptesicus nilsonii

Gråskimlig fladdermus

X

X

Vespertilio murinus

Brunlångöra

X

X

Plecots auritus

 

 

Faktaruta Trollfladdermus

Trollfladdermusen (Pipistrellus nathusii) är med sin kroppsvikt på ca. 10 gram en av de mindre fladdermusarterna i Europa. Arten har de senaste åren utvidgat sitt utbredningsområde norrut i både Sverige och Finland. Trots sin ringa storlek flyttar arten långa sträckor söderut på hösten och norrut på våren, precis som flyttfåglar gör. Avstånd upp till 2000 km har observerats med hjälp av ringmärkta djur. Enligt litteraturen är det mest honorna som vandrar långt norrut, medan hanarna stannar längre söderut.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.